Isjialgi

Isjialgi er en tilstand i korsryggen som kan minne om Isjias, bare uten nevneverdige nevrologiske funn. Isjialgi er latin og betyr smerter i Isjiasnerven. Isjialgi blir også populært kalt for «falsk isjias» da pasienten ofte kjenner lignende symptomer som utstråling/prikking eller nummenhet ned ekstremiteter, uten at det dreier seg om en skiveprolaps. Da det dreier seg om smerter som følger isjiasnerven uten at en prolaps er mulig å bevise er det god grunn til å tro at irritasjonen stammer fra et annet sted langs isjiasnerven sin bane. Det er derfor flere årsaker som kan skape denne irritasjonen. Mest vanlig på grunn av spenninger i korsrygg og setemuskulatur, irritasjon og låsninger i bueledd, eller på grunn av Piriformis syndrom hvor isjiasnerven penetrerer Piriformis muskulaturen (funnet i 10-15% av befolkningen), eller passerer så nær den spente muskelen at nerven blir irritert og gir slike utstrålingssymptomer. Muskelknuter og trigger points har også en tendens til å skape slike symptomer.

Undersøkelse, Behandling og oppfølging:

Våre terapeuter vil også her gjøre en full nevrologisk undersøkelse for å utelukke skiveprolaps som årsak, og deretter gjøre en mer fokusert undersøkelse for å finne ut hvor irritasjonen stammer fra.

Selve behandlingen vil ta utgangspunkt i å redusere spenninger i rygg og setemuskulatur for igjen å redusere irritasjonen rundt isjiasnerven. Dette gjøres med å få en riktig bevegelse i fasett og bueledd, dyp massasje og strekk av involvert muskulatur, og løsne opp i trigger points.

Behandlingsformer:

  • Manipulasjon/leddkorrigering
  • Massasje/triggerpoint massasje
  • IMS nålebehandling
  • Muskeluttøyninger
  • Rehabiliteringsøvelser

Oppfølgingen vil også innebære å gi pasienten riktig opplæring og informasjon rundt tilstanden, slik at pasienten får optimalt utbytte av holdningsråd, tilpasninger i hverdagen, og rehabiliteringsøvelser. 

Vi har gode resultater på behandling av Isjialgi.