Hodepine

Hodepine er en av våre aller mest vanlige landeplager og kan ofte bli så kraftig og plagsom at den blir invalidiserende, og vi mister fokus. De mest vanlige hodepinelidelsene som er dokumentert, er i følge WHO: migrene, tensjonshodepine og cluster hodepine. Diverse former for hodepine kan også være sekundært til en liste av forskjellige årsaker, da hodepinelidelser ofte er sammensatte:

 • Stress
 • Anspenthet
 • Mangel på søvn
 • Mangel på bevegelse
 • Metabolisme og kosthold
 • Låsninger i nakke og rygg
 • Muskulære spenninger og triggerpunkter i nakke og skulder
 • Kjevespenninger
 • Vaskulære årsaker
 • Nevrologiske årsaker
 • Dehydrering
 • Overtrening
 • Menstruasjon
 • Hodeskader
 • Bakteriell infeksjon

Epidemiologi rundt hodepine: I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er det blitt estimert at 50-75% av voksene (18-65år) rundt om i verden, opplever hodepine minst en gang i løpet av året. En studie fra 2013 (Global Burden of Disease, WHO) hvor de målte morbiditetsraten av forskjellige sykdommer, konkluderte med at migrene alene stod for den 6. høyeste årsaken for sykdom og fravær, mens hodepine generelt kom på en 3. plass.

Røde flagg en ikke burde overse: Hodepine er sjelden farlig, men det er viktig å ta på alvor, både dersom den kommer uventet brått på; som en ekstremt kraftig hodepine (som når toppen på under 5 min og forblir på samme høye intensitet), eller; om den gradvis blir forverret over uker. Følg med på nevrologiske tegn som skjevheter i øyne og ansikt, kognitive forandringer, eller hodepine med feber og kraftig nakkestivhet.

Våre terapeuter er trent i gjennom sin universitetsutdannelse til å kjenne igjen røde flagg for underliggende sykdom assosiert til hodepine, og kan skille i mellom alvorlig og ikke alvorlige former for hodepine.

Migrene

Migrene er en av de primære hodepinelidelsene og en diagnose de fleste assosierer med kraftige hodepineanfall og diagnosen er svært utbredt. Men hva forårsaker egentlig migrene, og er alle former for migrene lik?

Hva forårsaker migrene

Migrenesmerter er ikke helt forstått, men den mest støttede hypotesen er at det kan være forårsaket av en hormonell aktiveringsmekanisme i hjernen som fører til økt frigjøring av smerteproduserende inflammatoriske substanser rundt blodårer og nerver som supplerer hodet. Dette kan få blodårene i hodet til å trekke seg fort sammen eller kjapt utvide seg, og derfor skape store smerter. Forskjellige triggere kan være stress eller hormonell ubalanse og anspenthet kan også fort bli et resultat. Det er verdt å nevne at migrene ofte er missdiagnostisert da det kan være vanskelig å skille ulike hodepinetilstander og det kan være lurt å dra til kiropraktoren for å utelukke spenningsproblematikk.

Migrene fakta:

 • Migrene begynner som oftest o puberteten og er mest vanlig å finne mellom 35-45 års alder.
 • Mer vanlig hos kvinner (2:1) grunnet hormonelle årsaker.
 • Migrene er oftest residiverende med gjentagende anfall og kan vare livet ut.

Hvilke symptomer vil jeg kjenne dersom jeg har migrene?

 • Pulserende i natur
 • Hodepinen holder seg som oftest til en side (2/3 av tilfellene)
 • Kommer anfallsvis
 • Varighet 4-72 timer
 • Kvalme og eventuelt oppkast
 • Lys og lyd-sky
 • Kan kjenne forhåndsvarsler
 • Ofte genetisk (70% familiehistorikk)

Andre symptomer/forhåndsvarsler:

 • Prikking og nummenhet i ansiktet
 • Flimringer/flytere i synet

Våre behandlere har gode resultater på behandling av Migrene pasienter. Det vi ofte ser er at migrene ofte overlapper med en spenningsproblematikk, og behandling av disse spenningene reduserer som regel hodepinen betraktelig.

Cervikogen hodepine er en type mekanisk hodepine som stammer fra en låsning øverst i nakken (C1-C3), som kan skape et økt eksternt press over nerver som passerer i området. Cervikogen hodepine er ikke farlig. Symptomer kan minne om spenningshodepine med smerter i bakhodet, over tinninger og i pannen. Disse smertene har også en tendens til å variere fra område til område. Hodepinen ligger som regel på en side, og blir forverret av nakkebevegelser. Cervikogen hodepine behandles som oftest med manipulasjon/leddkorrigering, samt noe triggerpunktbehandling og uttøyning av nakke. Kiropraktoren vil i tillegg gi øvelser og videre veiledning for å reversere problematikken som igjen vil bidra med å forhindre tilbakefall. Vi har gode resultater på behandling av denne tilstanden.

Spenning/tensjons-hodepine er en form for hodepine som stammer fra spenninger i musklene rundt nakke og skulder. Det er den mest vanlige formen for hodepine og stammer fra holdningsforandringer og stress, og er ofte et problem hos kontoransatte. Denne formen for hodepine er ikke farlig, og blir diagnostisert av kiropraktoren gjennom en grundig historie og undersøkelse, også for å utelukke andre former for hodepine. Pasienter med spenningshodepine presenterer vanligvis med en hodepine som sitter som et stramt bånd rundt tinning og panne. Kiropraktoren finner ofte låsninger flere steder i nakke og knuter i muskulatur (trigger points). Dette behandles med dyp massasje, leddkorrigering og uttøyning av spente muskler. Kiropraktoren vil i tillegg gi øvelser og videre veiledning for å reversere problematikken som igjen vil bidra med å forhindre tilbakefall. Vi har gode resultater på behandling av denne tilstanden.

Clusterhodepine

Til tross for sin sjeldne utbredelse med 1:1000 forekomster er Cluster hodepine kategorisert som en av de primære hodepineformene. Denne formen for hodepine forekommer hyppigere hos menn enn hos kvinner (6:1), og starter typisk i 30 års alderen.

Cluster hodepine er beskrevet som ekstremt smertefult.

Anfall forekommer i korte, men dóg særdeles intense perioder på 2-3 anfall i løpet av en dag med 45min-1 times intervaller pr anfall. Cluster hodepine forekommer generelt ca 90 minutter etter pasienten har falt i søvn.

Smertene er vanligvis fokusert rundt øyet, med en brennende smerte, kun på en side. Rødhet og tårer i øyet med rennende nese på affisert side er et kjennetegn for denne tilstanden.

Kjevehodepine

Kjeven er en viktig faktor en alltid burde tas i betraktning når man eksaminerer og utreder en pasient for hodepine. Siden hodepine ofte er stressrelatert, er det heller ikke uvanlig å spenne kjeven i forskjellige stressituasjoner, eller å skjære tenner om natten. Spenninger i kjeven er ofte et bifunn ved siden av nakkespenninger. Det er tenkt at dette også kan bidra med å forverre forskjellige hodepineformer eller svimmelhet. Kjeveleddet er uansett et ledd som ofte er i bevegelse, og musklene som beveger kjeveleddet kan derfor fort bli utsatt for spenninger og muskulære ubalanser som kan skape en redusert kjevefunksjon.  Redusert kjevefunksjon kan skape forskjellige typer sekundære plager.

De mest vanlige sekundære plagene er:

 • Hodepine
 • Ansiktssmerter
 • Svimmelhet
 • tann/jekselsmerter

Disse plagene er primært sett et resultat av spenninger og triggerpunkter som dannes i kjevemuskulatur som refererer smerte til hodet. Våre behandlere vil gjennomgå en full sykehistorie og en grundig fysikalsk undersøkelse for å finne årsaken til den aktuelle problematikken, og rette behandlingen etter å forbedre kjevefunksjonen eller annen relatert dysfunksjon. Flere studier har vist konservativ behandling på kjeveledds-problematikk som inkluderer behandlingsformene manipulasjon, massasje, strekk eller opptrening, særdeles effektivt, med en prognose på 3-5 behandlinger for å få markant reduserte symptomer (Nicolakis et al. 2002). Vi på Helse Sandvika har gode resultater på behandling av denne type problematikk.

Myofacialt smertesyndrom er en tilstand som omfatter økt ømhet og smerte i forskjellige muskler rundt om i kroppen. Myofacialt smertesyndrom er som regel et resultat av holdningsforandringer som over tid skaper en muskulær ubalanse der noen muskler etter hvert arbeider mer enn andre. Dette vil over tid skape muskelknuter som gjør at musklene blir svake og smertefulle. Kiropraktoren finner som regel også låsninger knyttet til de muskulære plagene da den muskulære spennings-ubalansen skaper et økt press over leddene. Behandling i form av triggerpunkt behandling, dyp massasje og uttøyning, samt leddkorrigering har vist å være svært effektivt for denne tilstanden.

Tennisalbue er en betennelsestilstand hvor pasienten gradvis kjenner økt smerte på fremsiden av albuen. Dette er en form for overbelastningsskade som rammer muskelfestene til deler av håndleddet og er ofte funnet hos tennisspillere, derav navnet. Det er heller ikke unormalt å finne i kontoryrker eller andre yrker der man bruker armene. Pasienten presenterer som regel med smerter og ømhet over albuen. Denne smerten kan både være diffus eller svært spesifikk over et lite område. Løft av bæreposer og kofferter skaper ofte økte symptomer. Smertene kan variere i grad etter som hvor betent senefestene er. Behandles av kiropraktoren med diverse bløtvevsteknikker som massasje, uttøyning og IMS nåleterapi, gjerne med strøm for å få en riktig aktivering av muskulaturen som er betent. Da tennisalbue sees som en type senebetennelse er det viktig å få hele muskelen til å aktivere seg og ikke bare muskelsenene som over tid har tatt all belastningen. Kiropraktoren vil også gjennomgå riktig eccentrisk opptrening for å bygge opp muskulaturen på riktig måte.