Behandlingstilbud

Kiropraktikk

Mensendiecksystemet

Feldenkrais

Kiropraktikk

I Norge har kiropraktorer fått innvilget offentlig autorisasjon fra helsedirektoratet og arbeider som helsepersonell innen diagnostisering og behandling av nerve, muskel og skjelettsystemet. Dette gjør kiropraktorer til en primærhelsetjenestekontakt på lik linje med fastleger, tannleger og psykologer. Kiropraktoren har derfor rett til å henvise pasienten videre til spesialisthelsetjenesten.

Kiropraktikk er en fysikalsk behandlingsform hvor målet bl.a. er å optimalisere funksjon i bevegelsesapparatet, samt og redusere smerter. Årsaken til redusert funksjon kan ofte være sammensatt, og våre kiropraktorer er derfor svært opptatt av å finne roten til problemet.

Vår kiropraktor etterutdanner seg for tiden innen diagnostisk ultralyd, og vil bruke dette for videre diagnostisering, og for å danne grunnlaget for en mer fokusert behandling.

Kiropraktorer har en delvis direkteoppgjørsavtale med staten og HELFO dekker derfor noe av behandlingene hos kiropraktoren. Dette gjør at vi kan redusere egenandelen med 17-20%. Følg linken for å se priser på behandling.

 

Du trenger ikke henvisning for å gå til kiropraktor

Kiropraktorer har…

  • Status som primærhelsetjenestekontakt i det norske helsevesenet.
  • Sykemeldingsrett inntil 12 uker
  • Henvisninsrett for videre undersøkelser som MR, CT, røntgen, ultralyd, sykehus og til spesialisthelsetjenesten.
  • 5 årlig universitetsutdannelse samt 1 år turnus.
  • offentlig autorisasjon innvilget av helsedirektoratet.

Vår kiropraktor har ved siden av sin idrettsmedisinske bakgrunn påbegynt etterutdanning innen diagnostisk ultralyd av muskel og skjelett.

Mensendiecksystemet

Mensendiecksystemet har sitt navn etter lege Bess Mensendieck. Født i USA, debuterte som sangerinne i Paris, men foretrakk billedhuggerkunsten. I skulpturarbeidet kom tanken til henne; hvordan kunne en “bygge kropper”?

Hun var grundig i alt hun gjorde, hun studerte medisin og tok sin doktorgrad i Zürich i siste del av det nittende århundre som en av de første kvinner i verden.

Hele sitt liv hadde hun vært interessert i bevegelsestrening. Hun syntes hun så for mange slappe kropper rundt seg i forhold til de greske skulpturene hun hadde studert. Hennes idé må ha vært revolusjoner-ende på den tiden. Hun ville bruke de daglige bevegelsene alle mennesker må gjøre for å trene styrke, koordinasjon og balanse. Timene måtte gi ro til konsentrasjon om samarbeidet nerve-muskel-bevegelse.

Feldenkrais

Moske Feldenkrais var født i Russland i 1904, studerte og arbeidet i Frankrike som fysiker og ingeniør. Hans store interesse var judo, som judolærer introduserte han judo i Vesten og ble selv den første europeer til å oppnå svart belte. Læringsprosessen opptok ham, han arbeidet hele livet med kropp, bevegelse og særlig kropps¬bevissthet Pust og avspenning går hånd i hånd med treningen og er svært viktig for forståelsen av egen kropp.