Årsaker til ryggsmerter

Årsaker til ryggsmerter er i bunn og grunn et resultat der ryggens toleranse har fått mer belastning enn det kroppen klarer å hente inn. Det er som regel to årsaker som forårsaker dette. Enten så kan det forekomme én stor belastning som overgår ryggens toleranse (f.eks. et tungt løft, for rask opptrening, eller traume), eller at ryggen har blitt belastet i mindre grad, men over lengre tid.

Det mest vanlige er det sistnevnte, hvorav pasienten har gått med en økt belastning over tid, noen ganger selv uten å kjenne belastningen. Økt belastning kan komme av inaktivitet, traume, eller overaktivitet. Både overaktivitet og inaktivitet vil over tid føre til at musklene spenner seg og setter et økt press over leddene i ryggen.

Noen muskler vil danne seg muskelknuter, noe som resulterer i muskulær svakhet. Andre muskler vil da måtte gjøre jobben for de svake musklene, og kan bli stive og stramme. Da muskler er til for å bevege ledd vil stive muskler også sette en stor belastning over ledd, da leddet blir satt i spenn. En slik muskulær ubalanse kan i noen tilfeller skape en skiveutglidning/prolaps hvor mellomvirvelskiven sitt vev danner seg små sprekker etter langvarig belastning.

 

Målet med behandlingen er å redusere belastningen ved å opprette riktig funksjon

 

Det overordnede målet med behandlingen er å finne roten av problemet, for så å redusere belastningen ved å opprette normal funksjon i den eller de delene som forårsaker smertene. En god sykehistorie og klinisk undersøkelse er særdeles viktig for å tilpasse seg hver enkelt pasient, slik at kiropraktoren kan skreddersy det mest effektive behandlingsopplegget.

Enkelte kan ha behov for en «quick fix» for å rette opp funksjonen i ett lokalt område av korsryggen, mens andre kan ha behov for et lengre program med både behandling og rehabiliterende trening for å øke styrke eller bygge opp generell utholdenhet for å minimere sannsynligheten for tilbakefall. Å skape riktig funksjon er viktig for å redusere belastningen, men å opprettholde en god funksjon er desto viktigere. Ved å trene musklene opp til å stabilisere leddene på en riktig måte vil over tid minimere belastning og smerter. Dette kan gjøres med opptrening i form av enkle aktiveringsteknikker, muskulære uttøyninger, og fysikalsk behandling.

Vår kiropraktor vil skreddersy et opplegg som passer for den enkelte pasient sitt behov.

Våre behandlingsmetoder er:

  • Manipulasjon/leddkorrigering
  • Forskjellig type muskulær behandling
  • Nålebehandling (IMS)
  • Rehabiliterings/funksjonelle øvelser